Fundacja Kamili Skolimowskiej

Do wydarzenia pozostało:
25 sierpnia 2024

This project will be launched in one day.

FUNDACJA KAMILI SKOLIMOWSKIEJ powstała w grudniu 2010 roku.

Jej nadrzędnymi celami są:

  • pielęgnowanie pamięci o najmłodszej polskiej mistrzyni olimpijskiej
  • pomoc sportowcom w ich powrocie do czynnego uprawiania sportu
  • propagowanie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży

Prezesem Fundacji jest ojciec lekkoatletki Robert Skolimowski, natomiast jej ambasadorami są Piotr Małachowski i Tomasz Majewski. Do dzisiaj Fundacja wsparła ponad 200 sportowców. Największym i najważniejszym przedsięwzięciem organizowanym przez Fundację jest coroczny Memoriał Kamili Skolimowskiej.

Fundacja Kamili Skolimowskiej
ul. Szaserów 69/71 lok.41
04-311 Warszawa
NIP 1132821668
KRS 0000373215
REGON 142723576

BANK PEKAO S.A. 06 1240 1040 1111 0010 3703 5537
SWIFT: PKOP PL PW

e-mail: info@memorialkamili.pl

Sponsor główny

Organizator

Współorganizatorzy

Instytucje współfinansujące

Partnerzy

Partnerzy organizacyjni

facebook facebook facebook tiktok youtube